Wybór właściwego pośrednika nieruchomości to kluczowy krok w udanym procesie transakcyjnym. Jako klient, ważne jest, abyś mógł zaufać pośrednikowi i mieć pewność, że współpracujesz z profesjonalistą posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Jak je sprawdzić?

Jak znaleźć dobrego pośrednika nieruchomości?

Dane wskazują, że w procesie kupna-sprzedaży nieruchomości coraz częściej uczestniczą pośrednicy. Na ich zaangażowanie zdecydować może się każda ze stron transakcji. Obecność agenta ma podnieść bezpieczeństwo zakupu/sprzedaży, pozwolić zaoszczędzić czas, uniknąć błędów. Aby jednak móc skorzystać na współpracy z pośrednikiem, konieczne jest posiadanie umowy z profesjonalistą. W tym celu warto wybierać biuro mogące pochwalić się dobrymi opiniami, doświadczeniem, a także licencją.

Czy pośrednik nieruchomości musi mieć licencję?

Do 1 stycznia 2014 roku sprawa licencji dla pośredników nieruchomości była jasna. Musiał posiadać ją każdy, kto chciał wykonywać zawód agenta. Oprócz licencji zobowiązany był on także do zdobycia wyższego wykształcenia kierunkowego, odbycia praktyk i zdania państwowego egzaminu zawodowego. Obecnie wymagania te jednak znacznie się zmieniły. 

W 2014 roku w życie weszła ustawa o deregulacji zawodów. Na jej mocy zlikwidowano większość wymogów związanych z zawodem pośrednika nieruchomości. W praktyce oznacza to, że obecnie nie musi on spełniać warunków związanych z kwalifikacjami, wykształceniem czy niekaralnością. Co więcej, aby prowadzić usługi pośrednictwa nieruchomości, nie wymagana jest już licencja.

Te zmiany nie sprawiły jednak, że licencji dla pośredników już nie ma. Nadal mogą oni ją uzyskać – jeśli chcą. Na zasadzie dobrowolności nadaje ją Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Aby ją zdobyć, należy przystąpić do kursu i zdać egzamin. Jego otrzymanie potwierdza fakt, że agent zna zagadnienia związane z nieruchomościami, specyfikę branży oraz posiada kwalifikacje zawodowe. Licencjonowany pośrednik budzi też większe zaufanie w oczach klientów, dlatego wielu agentów decyduje się na zdobycie licencji, mimo że nie jest ona wymagana przez przepisy.

Gdzie sprawdzić, czy pośrednik nieruchomości posiada licencje?

Sprawdzenie, czy pośrednik nieruchomości posiada licencje, jest zadaniem prostym i szybkim. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu – przez Internet. Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) prowadzi ogólnopolski internetowy rejestr, w którym znajdują się wszystkie osoby, które posiadają wydaną przez organizację licencje. Co ważne, w rejestrze znajdziesz nie tylko agentów nieruchomości, ale i zarządców.

PFRN każdej osobie z licencją zakłada osobisty profil, na którym można sprawdzić szczegółowe informacje o pośredniku lub zarządcy nieruchomości. Profil zawiera m.in. dane osobowe, zdjęcie, informacje kontaktowe oraz opis doświadczenia. Bardzo ważne jest również wskazanie czy pośrednik posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz w jakiej ubezpieczalni i na jaką sumę gwarancyjną opiewa jego polisa. Jest to o tyle istotna informacja, że w przypadku szkód wyrządzonych klientowi, to właśnie z ubezpieczenia wypłacana jest rekompensata.

Jakie są warunki otrzymania licencji pośrednika nieruchomości PFRN?

Licencję pośrednika nieruchomości może otrzymać jedynie osoba, która spełnia warunki określone w regulaminie PFRN. Organizacja od osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w branży, wymaga m.in. minimum średniego wykształcenia, odbycia kursu pośrednika lub zarządcy nieruchomości oraz zdania egzaminu końcowego. 

Osoby, które posiadają państwową licencję agenta nieruchomości zdobytą przed 1.01.2014 roku od PFRN otrzymują natomiast licencję pod takim samym numerem, jaki posiada stary dokument. Aby ją uzyskać, muszą jedynie wyrazić taką wolę, zaakceptować przepisy regulaminu i kodeks etyki pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości stworzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i zgodny z Europejskim Kodeksem Etyki zawodowej specjalistów rynku nieruchomości CEPI.

Czy warto korzystać z usług pośrednika nieruchomości z licencją?

Licencja agenta nieruchomości lub jej brak nie jest jednoznacznym potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności pośrednika. Niejednokrotnie można spotkać się z przedstawicielami tego zawodu, którzy nie mają licencji, a pochwalić mogą się wieloletnim doświadczeniem i świetnymi opiniami klientów. Oczywiście zdarzają się też sytuacje odwrotne, kiedy to agent z licencją nie spełnia pokładanych w nim nadziei. To, dlatego licencja nie powinna być jedynym wyznacznikiem przy wyborze pośrednika. Faktu jej posiadania lub nie powinieneś też całkowicie ignorować. Legitymowanie się nią jest bowiem niejako potwierdzeniem, że pośrednik chce się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności, zależy mu na opinii klientów i budowaniu zaufania.