Kupując mieszkanie, musisz mieć na uwadze, że wydatki obejmują nie tylko cenę. Pokryć musisz jeszcze dodatkowe koszty związane z zakupem. O tym, jakie one będą i ile wyniosą, decyduje m.in. rodzaj nabywanej nieruchomości, a także to, czy kupujesz pierwsze, czy kolejne mieszkanie. Zobacz, czy i kiedy musisz zapłacić podatek PCC za mieszkanie.

 

Czym jest podatek PCC2?

Podatek PCC2 to opłata od czynności cywilnoprawnych, którą nakłada się na nabywcę nieruchomości, takich jak mieszkania czy domy. Opłacić muszą go osoby, które nie są zobowiązane do zapłaty podatku VAT. Standardowo PCC wynosi 2% od wartości nieruchomości, ta jest wpisana do podpisywanego aktu notarialnego. Podatek płacony jest do odpowiedniego urzędu skarbowego przez notariusza. Na uiszczenie daniny ma on 14 dni od daty zawarcia umowy.

W związku z tym, że wysokość podatku PCC2 jest ściśle powiązana z wartością nieruchomości, to kupując tą o bardzo niskiej cenie, w akcie notarialnym, warto ją uzasadnić. Wytłumaczeniem zaniżonej ceny może być np. zły stan lokalu i konieczność przeprowadzenia generalnego remontu czy zła lokalizacja. Uzasadnienie zmniejsza ryzyko zakwestionowania ceny lokalu przez urząd skarbowy, a tym samym naliczenie do wysokości podatku odsetek.

Kiedy trzeba zapłacić podatek PCC od mieszkania?

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest przede wszystkim od tego czy kupuje się mieszkanie z rynku pierwotnego, czy wtórnego.

W przypadku tego pierwszego daniny nie trzeba uiszczać. Wynika to z faktu, że sprzedający deweloper jest już opodatkowanym VAT-em lub też jest z niego zwolniony zgodnie z zapisami ustaw. Decydując się na mieszkanie z drugiej ręki, sprawa z PCC jest bardziej skomplikowana, a to za sprawą niedawnej zmiany przepisów.

Podatek PCC od mieszkania – nowelizacja przepisów

Jeszcze do niedawna podatkiem PCC2 od nieruchomości obarczony był każdy kupujący. Z dniem 31 sierpnia 2023 roku weszły jednak w życie znowelizowane przepisy ustawy o PCC. Znoszą one obowiązek zapłaty 2% podatku od czynności cywilno prawnych, ale uwaga – tylko w przypadku części kupujących.

Czy od pierwszego mieszkania trzeba zapłacić PCC?

Zgodnie z nowymi przepisami od 31 sierpnia 20223 roku osoby, które na rynku wtórnym dokonają zakupu pierwszego w życiu mieszkania lub domu nie będą musiały płacić podatków PCC. Oznacza to dla nabywców duże oszczędności, bowiem wysokość tej daniny niejednokrotnie wynosiła kilka, a nawet kilkanaście tysięcy.

Kiedy obowiązuje zwolnienie z PCC od nieruchomości?

Nowe przepisy wskazują też, że ze zwolnienia z podatku PCC będą mogły skorzystać nie tylko rodziny czy single kupujące pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego. Obejmie ono również osoby, które już posiadają nieruchomość. Warunkiem jednak jest, że nie może być to więcej niż 50%, udziałów w nieruchomości j na drodze dziedziczenia.

Pierwsze mieszkanie na kredyt a podatek PCC

Wiele wątpliwości budzi zwolnienie z podatku PCC za pierwsze mieszkanie kupione na kredyt. Tu sprawa jest jednak jasna – nie następuje ono. Kupujący nieruchomość w kredycie w momencie ustanowienia hipoteki jest zobligowany do zapłaty PCC. W takiej sytuacji wysokość daniny to 19 zł lub 0.01%. Musi być ona opłacona bez względu na to, czy mieszkanie nabywać z rynku wtórnego, czy pierwotnego od dewelopera.

Kiedy trzeba zapłacić podatek PCC od zakupu mieszkania?

Nowelizacja przepisów nie oznacza, że podatek PCC od zakupu nieruchomości zniknie całkowicie. Nadal będzie on obecny, a do jego zapłacenia będą zobowiązane osoby, kupujące drugą i kolejną nieruchomość z rynku wtórnego. W ich przypadku stawka daniny pozostanie niezmienna i wyniesie 2% wartości lokalu.

Warto też wspomnieć, że nowelizacja przepisów prowadziła też obowiązek zapłaty 6% podatku PCC od zakupu szóstego i każdego kolejnego mieszkania. Co ważne przepis ten obowiązuje również w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego i jest niezależny od podatku VAT.